راهكارهاي اضافي یو پی اس

راهكارهاي اضافي يو پي اس

,

فروش يو پي اس

,

فروش ups

,

خريد يو پي اس

,

شرکت يو پي اس

,

قیمت یو پی اس

انتظار افزايش هزينه و اثر، در گذشته موجب شد كه مديران مركز داده از راهكارهاي یو پی اس مازاد بر نياز استفاده كنند. در حاليكه اين حالت در چند سال گذشته بوده است ديگر چنين نيست.

سيستم‌هاي یو پی اس اضافي امروزه، مزاياي عمده‌اي از لحاظ صرفه‌جويي‌هاي فضايي و هزينه‌اي، كارآيي، انعطاف‌پذيري و شايد از همه مهمتر، موجوديت برق ايجاد م‌كنند يك فاكتور مهمي كه منجر شده است مراكز داده‌اي بدنبال منبع برق در هر زمان كه شبكه ملي كم مي‌شود، باشند. بر اساس تجربه‌مان، تنها در يك دهه پيش، تنها ۱۰ درصد یوپی اسهاي سه فاز، سيستم‌هاي افزونه موازي بودند. اما امروزه، حتي براي سيستم‌هاي سه فاز مدرج كوچكتر، افزونگي موازي بيش از ۷۰ درصد تأسيسات را تشكيل مي‌دهند.

براي خصوصيات UPS جديد، سيستم‌هاي تك ايستا با تك محل خرابي، غيرمرسوم مي‌باشند. بيشتر مراكز ديتا به سيستم‌هاي یو پی اس افزونگي موازي روي مي‌آورند و حداقل يك مدول بيشتر از مورد نياز براي ظرفيت و ايجاد پشتيباني مستمر از جريان و بار هر وقت هريك از مدول‌ها خاموش مي‌شوند، دارند.

تغيير حركت

چه چيز شيوه ترتيب‌بندي سيستم‌هاي یو پی اس را تغيير داده است؟

دو فاكتور عمده وجود دارد: تغييرات در حوزه تجاري و تغييرات در تكنولوژي یوپی اس. اولاً وابستگي به IT اصلي و سيستم‌هاي ارتباطي ديگر، منحصر به شركت‌هاي عمده نيست. امروزه با افزايش مبادلات آن‌لاين و جهاني‌سازي هزاران SMEs به كامپيوترها و وسايل ارتباطي براي ادامه كار وابسته هستند و بازار مركز ديتا رقابتي و اصلي را تغذيه مي‌كنند. با آزادي و تقاضاي تجارت ۷/۲۴، پيوستگي و استمرار برق ۲۴ ساعته لازم است: در بازارهاي بسيار حساس به قيمت و با مشتريان مشروط به دسترسي ثابت، حتي اختلال جزئي در كار مي‌تواند موجب از دست دادن درآمد كلان شود. ثانياً، تكنولوژي یوپی اس متحول شده است و نصب آرايش یو پی اس افزونه موازي را عملي و همچنين مطلوب مي‌سازد. براي مثال، توسعه یو پی اسهاي بدون ترانسفورماتور و ساختار موازي تمركززدايي شده، اندازه آنها را در مقايسه با سيستم‌هاي بازمانده مستقل را كاهش داده است. بر اساس مقايسه، یوپی اس ها مدولار فورمت قفسه‌اي امروزي تنها ۲۵ درصد فضاي كف را مي‌گيرد و مدول‌هاي قابل ارتقا عمودي بدين معناست كه ظرفيت اضافي براي افزودن يا افزايش جريان مي‌تواند بدون هر جريمه بجاي مانده‌اي حاصل شود، يك مزيت عمده در سايه فضاي افزايشي و كاهشي ظرفيت با توجه به اپراتورهاي مركز ديتا امروزه بعلاوه افزاي ظرفيت به معناي افزايش مخارج نيست بلكه آرايش N+1 بدين معناست كه مدول‌هاي اضافي مي‌توانند در محفظه موجود با نسبت هزينه دستگاه تك‌ايستا اضافي، نصب شود.

چرا سيستم‌هاي یو پی اس در نهايت يك انتخاب مقرون به صرفه تلقي مي‌شوند؟

سايت‌هاي مركز ديتا درصد تعويض سيستم‌هاي یو پی اس داراي ترانسفورماتور قديمي مي‌توانند به خريد بيشتر از همان سيستم‌ها راغب شوند. بنابراين بررسي هزينه كل خريد نشان مي‌دهد كه توپولوژي بدون ترانسفورماتور، مزاياي صرفه‌جويي بواسطه افزايش كارآيي عملياتي و فاكتورهاي ديگر دارند. در اين مقاله Kenny Green مدير پشتيباني فني شركت Kohler، ماهيت و سطح صرفه‌جويي‌هاي موجود را توضيح مي‌دهد. بيشتر مراكز ديتا به سيستم‌هاي یو پی اس داراي ترانسفورماتور قديمي براي تضمين كيفيت و موجوديت برق تكيه دارند. وقتي اپراتورهاي آنها بايد قابليت UPS خود را ارتقاء دهند، آنها ممكن است بيشتر از همان نوع خريداري كنند، تكنولوژي در طول ساليان بهتر عمل كرده و مقرون به صرفه بوده است. بنابراين بررسي دقيق ضرورت دارد زيرا سيستم‌هاي بدون ترانسفورماتور، تكنولوژي بسيار پيشرفته‌اي با مزاياي متعدد از جمله هزينه كل پايين مي‌باشند. زيرا كارآيي عملياتي آنها و فاكتورهاي ديگر مي‌توانند بر قيمت خريد اوليه اضافي اولويت دارد. بيشتر صرفه‌جويي از افزايش صرفه‌جويي برق است همانطوري كه يك مثال ساده نشان مي‌دهد.

افزايش كارآيي عملياتي یو پی اس:

در اين مقال، يك بار KVA100 توسط دو مدول KVA120 در آرايش افزونه N+1 موازي تأمين مي‌شود، مي‌تواند نتايج را از بكارگيري بدون ترانسفورماتور با نتايج بدست آمده با استفاده از مدول‌هاي داراي ترانسفورماتور مقايسه كرد. در هر مورد، هر مدول در بار ٪۴۲ كار مي‌كند، در اين سطح براي حل بدون ترانسفورماتور در كارآيي ۹۶٪ كار مي‌كند در حالي كه جفت داراي ترانسفورماتور تنها ۹۱٪ را گزارش مي‌دهد. اگر بار KVA100 آنها، فاكتور برق ۸/۰ دارد، آن KW80 را از یو پی اس مي‌گيرد. روش داراي ترانسفورماتور، KW88 را از شاه‌خط اصلي براي سرويس آن مي‌گيرد در حالي كه UPS بدون ترانسفورماتور KW83 مي‌گيرد. عمليات حساب ساده، نحوة جمع افزايش كارآيي KW5 به يك كاهش حائز اهميت در يك سال را نشان مي‌دهد: KWh43800=365*24*KW5.

صرفه‌جويي. با فرض قيمت برق P/kwh0/9، اين برابر صرفه‌جويي هزينه انرژي مستقيم ۳۹۴۲ فرانك هر ساله مي‌باشد، صرفه‌جويي‌هاي بيشتر با كاهش اتلاف انرژي با افزايش كارآيي و پيش‌نيازهاي تهويه هوا ايجاد مي‌شود. در اين مثال، آن مي‌تواند ۱۰۰۰ فرانك بيشتر را در طول يك سال صرفه‌جويي كند. بر اين اساس كل صرفه‌جويي‌ها در طول ۵ سال از بدون ترانسفورماتوري به ميزان ۲۵۰۰۰ فرانك مي‌باشد. عمليات بدون ترانسفورماتور همچنين در هزينه‌ها با افزايش فاكتور برق اعمالي بر شاه‌خط‌هاي شركت برق از ۸/۰ تا ۹۸/۰ را صرفه‌جويي مي‌كند. اين جريان واكنشي بدست آمده با یو پی اس را مي‌كاهد بنابراين سايزبندي براي كابل‌كشي و Upstream Swichgear آن همچنين پيمايش اضافي شركت برق و احتمالاً هزينه‌هاي جريمه لازم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *