سیستم یو پی اس

طرح اولیه سیستم یو پی اس:

ماقبل بحث در باره جزئیات عملکرد یک سیستم یو پی اس، بهتر است  که نگاه گذراییی به ساختاراصلی اجزای یک یو پی اس بیندازیم. هدف اصلی یک سیستم یو پی اس تهیه یک منبع بی وقفه برق برای تجهیزاتی میباشد که از آن محافطت میکند. این کار دقیقاً چگونه انجام میپذیرد؟

سریک دوشاخه وسیله الکترونیکی را که به برق شهری ویا به کاهنده تغییرات ولتاژی که به برق شهر متصل است  وصل میشود تنهاازیک منبع انرژی استفاده میکند.اگر جریان برق شهری به یکباره قطع گردد،آن وسیله دراثرانقطاع الکتریسیته به سرعت از کار میافتد.یک یو پی اس این فرایند را با فراهم کردن ۲ منبع انرژی برای وسیله خود به هم میزند.

سیستمهای یوپی اس (UPS) طوری طراحی و مونتاژ شده اند که بطور پیوسته ۲ منبع نیرو  وجود داشته باشد. یکی منبع برق اولی یعنی همان برق شهری و دیگری منبعی که در زمان نبود برق شهر  وارد مدارشبکه برق  می شود که بدان منبع انرژی ثانویه گفته می شود.

منبع انرژی برق شهری بعنوان منبع اولیه به حساب میاید. و باطری موجود در داخل یوپی اس  منبع دوم می باشد. بسته به نوع یو پی اس در بعضی زمان ها سوئیچی برای کنترل این که کدام یک از منابع انرژی در هر لحظه مورد استفاده قرارمی گیرند تعبیه شده است.این سوئیچ به همین که متوجه شود که برق شهر قطع شده  ازحالت اولی به حالت دوم تغییرمی کند وزمانی که برق شهر دوباره متصل شود از حالت دوم به حالت اولیه بازمی گردد.

عملکرد سیستم یو پی اس
دور نمای یک “یو پی اس” که طرح اولیه رانشان میدهد. دومنبع انرژی با یک سوئیچ کنترل میشوند

 

 

 

چنانچه میدانید منبع برق شهری از نوع متناوب است و سیستم های کامپیوتری نیز  ازبرق متناوب استفاده مینماید .اگرچه همه ی باتری یو پی اس ها برق از نوع مستقیم(DC) تولید می کنند.ولی یک نوع مدار بندی در همه یو پی اس ها بکار رفته است که برق AC (متناوب) را به برق DC (مستقیم) تبدیل می کند تا بتوان باطری یوپی اس را شارژ کرد.

و نیزاین مدار یوپی اس  که با نام اینورتر شناخته میشود  همچنین برای تبدیل برق(DC) مستقیم ذخیره شده در باطری یوپی اس به برق (AC )متناوب برای به راه انداختن سیستم مصرفی (loading) در تمامی یوپی اس ها بکار رفته شده است.

فلذا سیستمی به نام اینورتر (inverter) برای تبدیل برق(DC) مستقیم ذخیره شده در باتری یو پی اس به برق(AC )متناوب به جهت براه انداختن سیستم تان در تمامی یو پی اس ها جای گذاری شده است.

در یعضی از سیستم های UPS ها یک تبدیل کننده بزرگ برق(AC )متناوب به مستقیم(DC) وجود دارد اینورتر همواره انرژی لازم برای به راه انداختن وسیله شما را تأمین میکند وخود اینورتر  نیروی لازم  را از برق شهری و از طریق تبدیل کننده برق AC  به DC یا از باطریUPS تأمین می نماید.

یو پی اس ها در انواع متفاوت و سایزهای گوناگون طراحی شده اند. اندازه واقعی  قدرت یک یو پی اس راقبل ازهرچیز، اندازه باتری های موجود در یو پی اس معین می نماید.هر چه که اندازه باتری های یک یوپی اس بزرگتر  باشند سیستم تان مدت زمان بیشتری ماقبل خاموش شدن در هنگام قطعی برق شهر به کار خود ادامه خواهد داد.

Ups های بزرگترعلاوه بر اینکه تجهیزات شما را برای مدت بیشتری روشن نگاه می دارند بلکه میتوانند میزان عمده ی ازانرژی برق را تامین کنند.

 Ups های گوناگون دارای ویژگی های اضافی مختلفی مثل سیگنال هشدار ،نرم افزارکنترل کامپیوتر ونیز مداربندی پیشرفته جهت منبع برق متناوب میباشند.

Ups های به روزتر همچنین دارای یک ویژگی مخصوص جهت خاموش کردن کامپیوترشما درحالتیکه هردو منبع برق قطع شود  )برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی ناشی ازقطع ناگهانی برق برای سیستم ( میباشند.

 

جریان مستقیم ومتناوب :

 

الکتریسیته به دو روش تولید می شود که هرکدام از آنها درموقعیتهای گوناگون و بسته به اهداف مختلف استفاده میشوند. این دو نوع الکتریسیته همانطور که دربخش معکوس سازی وبرگرداندن ولتاژ مورد بحث قرارمیگیرد میتوانند به یکدیگر تبدیل شوند.

ساده ترین و اولین و  نوعی از جریان الکتریسیته جریان مستقیم(DC) نامیده میشود که به اختصار آنرا DC مینامیم.تنها الکتریسیته ساکن که بوسیله باطری تولید میشود. ولتاژی ایجاد میگردد واحتمالاً ذخیره میشود تا زمانی که مداربرقرار شود. دراین هنگام جریان به طور مستقیم و در یک جهت تحت یک ولتاژ ثابت ومشخص جاری میشود.( جریانی ساده ولی به اندازه کافی مطلوب برای نیاز ما) وقتی که شما از یک چراغ قوه ، رادیوی جیبی ، والک من  ویا هروسیله قابل حمل ونقلی که با باطری کارمیکند استفاده میکنید، جریان مستقیم را بکاربرده اید. معمولا مدارهای جریان مستقیم ولتاژ پایینی دارند مثلاً ولتاژباطری اتومبیل شما تقریباً ۱۲ ولت است که بیشترین ولتاژجریان مستقیمی است که عموم مردم استفاده میکنند.